Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap
Hírek, közlemények

Sajtóközlemény

E-mail Nyomtatás PDF

Magyar Vöröskereszt, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A Magyar Vöröskereszt 190 országot felölelő nemzetközi humanitárius közösség tagjaként végzi munkáját alapelvei – emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség – szellemében. Munkáját meghatározza a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. évi négy Genfi Egyezmény, valamint ezek 1977. évi I. és II. és 2005. évi III. kiegészítő jegyzőkönyvei, amely egyezményeknek a Magyarország részes állama.

A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének.

A nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom részeként a Magyar Vöröskereszt rendszeresen részesül külföldi adományokból, amelyek segítségével hazai rászoruló embereken segít. 2016-ban a Nemzetközi Vöröskereszt forrásaiból megvalósuló művelet során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 200 háztartás segítése (tetőt ért károk helyreállítása) történt meg.

Szervezetünk éves beszámolóiban eddig is közzé tette a külföldről kapott támogatásokat. Ahogy az alábbi grafikonból is kitűnik a Magyar Vöröskereszt adományainak 10,55 %-a származott külföldi támogatásból 2016-ban, összességében pedig 1,94 % a külföldi pénzbeli támogatások arányának az összes támogatáshoz képest.

Forrás: Magyar Vöröskereszt szakmai beszámolója 2016.

A Magyar Vöröskereszt a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a mai naptól a honlapján, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti sajtótermékekben és egyéb kiadványokban alábbi logó feltüntetésével kíván eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

Módosítás: ( 2017. június 26. hétfő, 20:38 )
 

Vöröskereszt a közösségfejlesztésért

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete májusban új programot indított a Mezőkovácsházi kistérségben, melynek célja, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek kiaknázni a lehetőségeket, és képesek a hosszú távú, fenntartható működésre. Workshopokat, szakmai programokat szervezünk, melyek színtérként kívánnak szolgálni az egészségügyi, szociális, egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó szakembereknek a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.

A projektben a Mezőkovácsházi térségben élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetű személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

A projekt az EFOP 1.3.5-2016-00480 kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szolgáltatásaink.

 

Védőháló a családokért Mezőkovácsházán

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete tavasszal új programot indított a Mezőkovácsházi kistérségben, melynek célja, hogy segítse a családosokat valamint a családot tervezőket foglalkozásokkal és tanácsadásokkal. A programok a következő témakörökben valósulnak meg: kommunikáció, családi életre nevelés, gyermekgondozás, önismeret, családtervezés. A projekt tervezésénél figyelembe vettük a speciális helyzetben lévő klienseket is, ezért foglalkozásokat szervezünk a gyermeküket egyedül nevelőknek, a nagycsaládosoknak vagy a sajátos helyzetű (pl. SNI, tartósan beteg) gyermekeket nevelőknek. Lehetőség lesz 5 fős tanácsadásokon, 10 fős kiscsoportos foglalkozásokon, 15 fős csoportos foglalkozásokon és 20 fős workshopokon részt venni, amelyek a helyi lakosság ismereteit bővítik. A csoportos foglalkozások során tapasztalatcserére is szeretnénk ösztönözni a résztvevőket, valamint törekszünk interaktívvá tenni ezeket a foglalkozásokat.

A projekt az EFOP 1.2.1-15-2016-00176 kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szolgáltatásaink

Módosítás: ( 2017. június 19. hétfő, 15:14 )
 

Ajánlatkérés

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete az EFOP-1.2.1.-15-2016-00176 azonosító számú projekt keretében szakmai vezető és szakmai megvalósítók megbízását tervezi a mellékelt felhívás alapján. Az árajánlatokat írásban, a mellékelt ajánlattételi lapon szükséges megtenni 2017. február 20-ig.

Ajánlatkérés - szakmai megvalósító(k)

Ajánlattételi lap - szakmai megvalósító(k)

Ajánlatkérés - szakmai vezető

Ajánlattételi lap - szakmai vezető

Frissítés! Az arculati előírásoknak megfelelően módosításra kerültek az ajánlattételi dokumentumok. Mivel a közzétételt követően módosította az ajánlatkérő a dokumentumokat így mind két formátumban elfogadja a határidőre beérkezett ajánlatokat:

Ajánlatkérés - szakmai megvalósító(k)

Ajánlattételi lap - szakmai megvalósító(k)

Ajánlatkérés - szakmai vezető

Ajánlattételi lap - szakmai vezető

Módosítás: ( 2017. június 27. kedd, 22:07 )
 

Köszönjük Hans és Jannyka

E-mail Nyomtatás PDF

Szomorúan fogadtuk a hírt, hogy Hans és Janny Hoogeveen , akik 15 éve szorosan együttműködött szervezetünkkel, az aktív munkától visszavonulnak, és a Holland Karmel International Fundationbefejezi működését. Egy kicsiny garázsból indult útra és mára több országban is jelentős karitatív munkát végző szervezetté vált. Magyarország után Romániában, Ukrajnában és Szerbiában is segítettek a rászorultakon, és hosszú évek során rengeteg embernek segítettek és váltak az életük részévé. Eddigi munkájuk elismeréseképpen, megköszöntük a segítségüket, további jó egészséget és sok örömöt kívánva nekik. Erről az alkalomról fényképek formájában is emlékezünk, mely eseményen a Magyar-, Ukrán- és Román Vöröskereszt képviselői is tiszteletüket tették.

kep1

kep2

kep3

kep4

Módosítás: ( 2014. augusztus 28. csütörtök, 13:38 )
 


1. oldal / 22

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak