Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

www.bekesmegye.voroskereszt.hu - Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének honlapja

Adatvédelmi nyilatkozat

E-mail Nyomtatás PDF

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete


A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete (továbbiakban: Vöröskereszt) az önkéntes munka koordinációban, adatfelvételében, kutatásaiban részt vevő, valamint hírlevelére feliratkozott természetes- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a Vöröskereszt megrendelői (továbbiakban: Igénybevevő) által a Vöröskereszt (székhelye: H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.) továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Vöröskereszt szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, továbbá marketing célú felhasználásához.

A regisztráció, illetve a Vöröskereszt szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

Az Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat.

Az Igénybevevők által megadott adatok kezelésekor Adatkezelő mindenkor tiszteletben tartja az Igénybevevő információs önrendelkezési jogát. Adatkezelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.

Igénybevevő bármikor kérheti Adatkezelőt, hogy adjon tájékoztatást az általa kezelt és felhasznált – Igénybevevőre vonatkozó – adatokról. Az Adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, de a kézhezvételt követően legkésőbb harminc napon belül megküldi Igénybevevő részére.

A megadott személyes adatok módosítását Igénybevevő bármikor elvégezheti írásban az Adatkezelő részére eljuttatva. Ezt meghaladóan Igénybevevő bármikor kérheti a róla nyilvántartott személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Igénybevevő bármikor jogosult a személyes adatainak rögzítéséhez, illetve felhasználásához adott hozzájárulását visszavonni. Az email útján kiküldött hírlevelek vonatkozásában az email cím felhasználását Igénybevevő külön is visszavonhatja. Igénybevevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy bizonyos személyes adatok – így különösen a név és az email cím – törlése a regisztrációjának törlését vonhatja maga után.

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataihoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, ugyanakkor kizárja felelősségét az esetlegesen bekövetkező adatvesztés vagy adatlopás vonatkozásában.

Adatkezelő bármikor, előzetes bejelentés nélkül jogosult a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, egyúttal azonban folyamatosan biztosítja, hogy a Nyilatkozat aktuális változata a Vöröskereszt honlapján elérhető legyen.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2011. július 1. napjától visszavonásig érvényes.

 

Adatkezelő:

Név: Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

Székhely: H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.

Webcím: bekesmegye.voroskereszt.hu

Bejegyzésének száma: 7.Pk.61.118/1993/116.

Bejegyzés sorszáma: 5525.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Adószám: 19053161-2-04

Módosítás: ( 2011. június 05. vasárnap, 13:41 )
 

Jubilál a Hunyadisok DUMA'Színháza

E-mail Nyomtatás PDF

Jeles jubileumhoz érkezett a Békés megyei, mezőkovácsházi székhelyű Hunyadi János Közoktatási Intézmény, Vöröskeresztes bázisiskola DUMA’Színháza, amely a kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény gyakorlati színtere.

Húsz éves lett az országosan elismert DUMA’Színház, amelynek mérlege rendkívül imponáló: 20 év, közel 2000 hazai és nemzetközi fellépés, több mint 100 szakmai, egyéni és társulati díj jelzi, hogy nem alaptalan a sok dicsérő jelző, no és a közönség szeretete. A kerek évfordulót 20 éves Jubileumi gála műsorral köszönti a Békés Megyéért díjjal is kitüntetett DUMA'Színház július 29-én, pénteken. A helyszín mi más lenne, mint a Hunyadi János Közoktatási Intézmény mezőkovácsházi díszudvara. A jubileumi gála régi és új szereplőkkel, meglepetésvendégekkel, régi és új tagok meglepetés produkcióival, közös műsorszámokkal várja az érdeklődőket.

A program már kora délután elkezdődik, 16.00 órakor „Térségi amatőr művészeti találkozó” a Szülőföldünk Békés Megye, valamint a Mutasd Magad Dél-Békés című amatőr művészeti fesztivál minősített produkcióival. A „ráhangolást” követően 20 óra 30-kor kezdődik „A szóban forgó dal”, avagy Best Of DUMA’Színház - Best Of 20 év show. 23.10-or „20 másodperc”, illetve FAME klip díszbemutató, 23.30 Mr.SHAME Koncert fúvósokkal, táncosokkal, színházi tagokkal kiegészülve szórakoztatja a közönséget. Belépő: 1000.-Ft. Jegyek elővételben is válthatók a helyszínen, illetve a kijelölt árusító helyeken. Jegyinfo: +36-68/550-170 (Havancsák Orsolya).

Forrás: Hunyadi János Közoktatási Intézmény, Mezőkovácsháza

 

Adó egy százalék a rászorultak megseítésére

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete nevében kérjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-ának felajánlásával szeretnénk segíteni karitatív tevékenységeinket.

A 2013-as év főbb szakmai tevékenységeit alapvetően tíz kategóriába sorolhatjuk: szociális tevékenység, egészségnevelés, véradásszervezés, elsősegélynyújtás, menekültügy, katasztrófa-segélyezés és mentés, propaganda, vállalkozás, nemzetközi kapcsolatok, ifjúsági vöröskereszt.

Ezen kategóriák közül is kiemelkedik a véradásszervezés; a megyei Vöröskereszt három vérellátó állomás illetékességi területéhez tartozik, a lakosság véradási hajlandósága jóval meghaladja az országos átlagot. Az elsősegélynyújtás a vezetői engedélyhez szükséges tanfolyamokon és vizsgákon túlmenően iskolai és munkahelyi programok megvalósítását is jelenti. A szervezet szociális tevékenysége kapcsán alapvetően nehéz helyzetbe került, főként idős egyedül élőknek, munkanélkülieknek, hajléktalanoknak, nagycsaládosoknak, gyereküket egyedül nevelőknek próbál segíteni. A megyei Ifjúsági Vöröskereszt alapvetően véradásszervezésben, szociális tevékenységben, ünnepi események megszervezésében nyújt segítséget.

Békés megyében 8 bázisiskola működik, négy kistérségben. A katasztrófa-segélyezés és mentés kiemelt fontosságú, főként a tavalyi évben, amikor a hatalmas árvízzel  kellett szembe néznie az országnak. A megyei szervezet árvízi gyorsbeavatkozó és mentő egységeinek munkája elengedhetetlen az ilyen helyzetek kezelésében. Az egészségnevelési programok, a szűrővizsgálatokkal együtt a prevenció fontosságára hívják fel a figyelmet, ami főként a fiatalok körében kiemelten fontos. A nemzetközi kapcsolatok építése és fenntartása egy nemzetközi segélyszervezet esetén elengedhetetlen, hiszen a működésének egyik feltétele a külföldi partnerekkel történő hosszú távú szakmai együttműködés. Holland partnereinkkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, segítségük elengedhetetlen a megyei szervezet számára.

Ahhoz, hogy munkánkat a társadalmi szükségleteknek és elvárásoknak megfelelően végezhessük kiváló szervezettségre, gyors reakcióképességre, képzett és elhivatott személyekre, valamint elegendő erőforrásokra van szükségünk.

Az elmúlt években tapasztalt gazdasági visszaesés sajnos a Vöröskereszt megyei szervezetét is érintette, csökkent az adományozók száma, és a felajánlott támogatások összege is, ami mellett egyéb bevételi forrásaink is csökkentek, így működésünk eddig nem látott nehézségekbe ütközött.

Az adó 1 százalékának felajánlása segítséget nyújthat szervezetünk számára, hogy a jövőben is hasonló vagy még jobb színvonalon végezhessük munkánkat, és segíthessük több ezer embernek a megyében.

19053161-2-04

 

Tisztelettel: Tóth Zoltánné, megyei igazgató

Módosítás: ( 2014. február 06. csütörtök, 18:30 )
 

Véradóverseny 2011 - Versenyszabályzat

E-mail Nyomtatás PDF

 

Karmel International

E-mail Nyomtatás PDF

 


1. oldal / 41

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak