Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

www.bekesmegye.voroskereszt.hu - Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetének honlapja

Vöröskereszt a családokért

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 23 millió forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A "Komplex családi szolgáltatások a mezőkovácsházai LHH kistérségben" című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0204 jelű pályázattal megyei szintű non-profit szervezetként jelentős szerepet szeretnénk vállalni azáltal, hogy a célterületen élők számára pozitív, követendő mintákat mutatunk be, továbbá tanácsadással, gyermekfelügyelet megszervezésével segítjük a helyi családok életét, megkönnyítve, egyúttal vonzóbbá téve ezáltal a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.

A projekt konkrét célja a társadalmi kohézió erősítése a közösségek fejlesztése, közösségi módszerek alkalmazása. Célunk a humán szolgáltatások fejlődésének elérése a szakemberek köréből való közösségi munkások megkeresésével és megerősítésével. Ez a fejlesztés eredményezi a különböző hátrányok, okozta társadalmi kirekesztettség mérséklését, a hátrányok továbbörökítésének elkerülését. A közösségi módszerek alkalmazása a humán szolgáltatásokban lehetővé teszi a hatékonyság növelését, a szolgáltatások átláthatóságának elérését, a hozzáférésben az esélyegyenlőség növelését, illetve a komplex szolgáltatások kialakítását. A közösségi módszerek elsajátításával hozzájárulunk a helyi társadalomban az önszerveződés elősegítéséhez, a civil társadalom hatékony, érdekérvényesítésre képes működéséhez.

A Vöröskereszt célja a projekt kapcsán, hogy megerősítse a helyi családokat, valódi közösségeket, szívesség csere hálózatokat, reciprocitáson alapuló emberi hálózatokat hozzon létre, hiszen egy olyan hátrányos helyzetű térségről van szó, ahol nincsenek lehetőségek sem az értelmes szabadidő eltöltés, sem a közösségi programok sem a munkavállalás területén. Nagyon fontos, hogy megerősítsük ezeket a családokat mind kapcsolati hálójukban mind képességeikben, készségeikben, hogy megtalálják céljaikat és lehetőségeiket helyben, ezzel is ellensúlyozva a nagyfokú elvándorlást a térségből.

Nagy Gábor, projektmenedzser

 

Módosítás: ( 2012. július 06. péntek, 06:20 )
 

Együttműködő partnereink

E-mail Nyomtatás PDF

Békés Megyei Önkéntes Centrum - Béthel Alapítvány

Békés Szociális Egészség Alapítvány

Kevermes Nagyközség Önkormányzat

Mezőhegyes Város Önkormányzata

Magyarbánhegyes Község Önkormányzat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat


Szociálpolitikai és Szociológiai Közhasznú Egyesület

Módosítás: ( 2012. július 09. hétfő, 13:30 )
 

Falunap Csabacsűdön

E-mail Nyomtatás PDF

Csabacsűdi hagyományokhoz híven, az idén is megrendezésre került a Falunap. A rendezvény az elmúlt hét végén Július 7-én szombaton volt. Ezen a jeles napon a Szarvasi területi Szervezet Csabacsűdi Alapszervezete is részt vett. Kis csapatunk kétféle tevékenységgel készült, melyre a Polgármester Úr kérte fel Szervezetünket. A gyermekeknek és a vállalkozó kedvű felnőtteknek elsősegély és vöröskeresztes ismereteket tartalmazó tesztet készítettünk, míg a felnőtteknek szűrővizsgálatokat szerveztünk.Ebben nagy segítségünkre volt a helyi asszisztensnő és a falu védőnője.Nagy sikere volt a vérnyomásmérésnek és a vércukorszint mérésnek ,és újdonságnak számított a a testzsír mérés.

Beneveztünk a főzőversenyre is ,ahol kakaspörköltet főztünk nokedlivel és tarhonyával - szép eredményt értünk el különdíjasok lettünk! A bográcsos kakaspörkölt igen gyorsan elfogyott, mivel megvendégeltük tagjainkat. Büszkék vagyunk az elért eredményre, és hogy szervezetünk segítséget nyújthatott a rendezvényen.

Rácz Csabáné

Csabacsűdi Alapszervezet elnöke

 

 

Életmód tábor a Remény Program keretében

E-mail Nyomtatás PDF

A gyerekek többsége nagy izgalommal várta és készült az idei, 2012-es táborra, mely június 25-29-ig került megrendezésre.

Délelőttönként elméleti foglalkozásokon okosodtak a nebulók, amit délután a gyakorlati foglalkozás követett.

Baleset-megelőzési modulban közlekedési szabályokat tanultak, szabálytudatosság kialakításával, megbeszélésével, értelmezésével foglalkoztak. Megismerkedtek a közlekedési táblák alakjával, színeivel, jelentésével; közlekedési lámpákkal, rendőri karjelzésekkel, kanyarodási- és jobb kéz szabállyal. Rövid filmeket néztek. Témájuk: közlekedési szabálytalanságok, ittas vezetés, falusi kerékpár felszerelése; a droghasználat és közlekedés. Néhány film elrettentőnek tűnt (szembesültek a baleseti halállal), de minél fiatalabb korban találkozni kell azzal a ténnyel, ha a szabályokat megszegem, baleset érhet és akár meg is halhatok. A délutáni ügyességi pálya elemeinek leküzdésében mutathatták meg az egyensúly érzéküket, bátorságukat, kerékpáros tudásukat. Játékos ügyeskedésen belül versenyeztek, hogy ki tud a leglassabban, helyben legtovább, illetve adott körön belül maradva kerékpározni. A forgalomban is bizonyíthatták a tanult KRESZ szabályok alkalmazását. Fegyelmezetten, balesetmentesen közlekedtünk csoportosan az iskola épülete és a Vöröskeresztes székház között.

Elsősegély-nyújtási modulban az előzőekhez hasonlóan mind elméleti, mind gyakorlati szinten okítottuk a csimotákat. Alapvető elsősegély-nyújtási ismereteket készségszinten elsajátíthatták a gyerekek: elsősegélydoboz fontossága a háztartásban, helyes mentőhívás, betegvizsgálat, BLS, eszméletlen beteg ellátása. Megismerkedhettek az égési elsősegélynyújtással, vérzések ellátásával, fektetési típusokkal. Tudatosítani próbáltuk az első percek megismételhetetlenségét és meghatározóságát az elsősegélyben részesített további életének minősége szempontjából.

Egészséges életmód modulban a gyerekek az egészséges táplálkozás gyakorlati kivitelezésével ismerkedhettek. A konyhában együtt készítettük el a táborozók tízóraiját, uzsonnáját, gondoskodtunk a folyadékpótlásról. Tevékenység közben szembesülhettek a háztartási balesetekkel, szituációs gyakorlatokkal, mélyítettük a másik két modulban megszerzett ismereteket. A hét során a gyerekek vigyáztak egymásra és magukra, baleset (elvágta a kezét) csak felnőttel történt.

Fontos tanulság, amely a hét folyamán többször fókuszba került, hogy a gyerekek őszintén és önzetlenül mindenkin, minden szituációban segítenének. Tudatosítani kell bennük, hogy minden elsősegély-nyújtási szituációban az elsősegélynyújtó biztonsága elsődleges.

Sikerült megtalálni a megfelelő arányt a játék és tudomány között. Érdekes, tanulságos, játékos hetet tölthettünk együtt a gyerekekkel. A témavezetők és segítők egyre jobban tudtunk együtt dolgozni (élvezzük a kortárssegítőink alapos témaismeretét, Vöröskeresztes ifjúsági képzésen részt vettek tudását).

A Vöröskereszt eszmeiségéről, jelképeiről és a segítés fontosságáról színes, kisfilmekkel illusztrált interaktív előadást hallottak a táborozók a területvezetőtől. Pozitívumként had jegyezzük meg, hogy a táborban a gyerekek figyeltek arra, hogy az ételt ne pocsékolják, kérésünkre az általuk nem szeretett ételt nem kérték, vagy felajánlották társaiknak.

A gyerekek és segítők egyaránt élvezték a Vöröskeresztes játékgyűjteményből választott játékokat. A csapatok egymásra hangolódását annyira segítette, hogy az első nap végén a bizalom játék is sikerült.

A gyerekek jól érezték magukat a táborban, a szülők elégedettek voltak a szervezéssel a kérdőívek tanulsága szerint. A tábornak híre ment a városban, érdeklődés a következő turnusra már az idei nyáron is lenne.

A következő évben ismét szeretnénk megrendezni a tábort. Ha lehetőségeink engedik, két turnust tervezünk: haladó és kezdő szinten. Az év folyamán figyeljük a pályázati lehetőségeket Vöröskereszten belül és civil szervezeteknek meghirdetett egyéb lehetőségeken is.

A tábor megvalósításában segítségünkre voltak az önkéntes kortárssegítőink: Gurzó Katalin, Karsai Tamás; Szendrei Szilárd, Szendrei Péter. A médiafelelős és rendszergazda Molnár László. A Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársai: Dénesné Kereső Irén és Fodor Attiláné. A Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány; a Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért és Művészetéért Közalapítvány, akiknek segítségével az étkeztetéshez szükséges eszközeinket bővíthettük a fenntarthatóságot szem előtt tartva.

Akiknek felajánlásával színesebb, értékesebb lehetett táborunk: Szendrei Imre; Szabó Sándor és Panni néni; Ruzsa Tibor és Nagy Mária; Fodor Attiláné; Bogyó Mihály; Vezér Ferenc.

Köszönjük, hogy a Vöröskereszt Sarkadi Székháza otthont adott táborunknak; a Közétkeztetési Intézmény dolgozói ismét finom ételekkel kényeztették gyermekeinket; a helyi 601 sz. Reál üzlet dolgozója Varjú Icu segítette a tábor mindennapi bevásárlását. Ismét a METABROLLnak köszönhetjük a szállítást.

Bízunk abban, hogy egy év múlva hasonlóan színes programot, ilyen széles támogatottsággal tudunk megszervezni Sarkad Városában. Tisztelettel a tábor szervezői: Szendreiné Sós Erzsébet,Gurzóné Molnár Katalin és Boros Erika.

 

Elsősegélynyújtó bemutató Orosházán

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezete a közelmúltban felkérést kapott Evangélikus Egyháztól, hogy az Orosháza- Szentetornya parókián rendezett hittan táborban elsősegélynyújtásból bővítsük a táborozó gyermekek (8-12 éves korcsoport) ismereteit.

Segítségnek felkértem Berlinger Fanni ifjúsági vöröskeresztesünket (a Táncsics Mihály Gimnázium bázisiskolánk tanulója) aki 6 éve vesz részt a vöröskeresztes felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyeinken.

Odaérkezésünk után a kb. 25 fő gyermeknek és 6 felnőtt segítőnek egy rövid tájékoztatót tartottam a Vöröskereszt történetéről és a tevékenységeinkről, majd egy baleseti szituációt imitálva, amihez bevontuk a táborozó gyermekeket (kis motoros és biciklis ütközése, ahol az egyik sérült eszméletlen volt a másik megütötte nagyon magát és eltörött a felkarja) az elsősegélynyújtó teendőit, hogy mit kell tennie, amíg a mentő megérkezik. A szabályos bemutattuk mentőhívást az életjelenségek és a gerinc szakszerű vizsgálata után a stabil oldalfektetést a másik sérültünk törött karjának háromszögletű kendővel való rögzítését, mutattuk be.

E kis bemutató után a gyermekek felszabadultan zúdították ránk a kérdéseiket. Pl. mit kell tenni különböző vérzések esetén, ( megmutattuk a sebellátás szabályos menetét , a nyomókötés felhelyezését,) égések esetén a teendőket, és még sok egyéb elsősegélynyújtással kapcsolatos kérdésre adtunk választ illetve mutattuk be a teendőket . A jó hangulatban zajló interaktív idő gyorsan eltelt, amiben bővítettük a gyermekek első-segélynyújtási és Vöröskeresztes ismereteit.

Úgy gondolom nagyon jó alkalom volt ez arra, hogy a hasznos ismeretek átadásával a gyermekek elsősegély nyújtási és Vöröskeresztes ismereteit bővítsük.

Tóth Zoltánné területvezető

 

 


2. oldal / 41

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak