Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap
Hírek, közlemények

Védőháló a családokért

E-mail Nyomtatás PDF

A napokban zárult le az a projekt, melyre a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete, mint főpályázó 39 992 971 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A EFOP 1.2.1-15-2016-00176 számú, „Védőháló a családokért Mezőkovácsházán” pályázati program 2017. március 1-ével indult.

A projekt elsődleges célja az volt, hogy segítse a családosokat valamint a családot tervezőket foglalkozásokkal és tanácsadásokkal. A programok a következő témakörökben valósultak meg: kommunikáció, családi életre nevelés, gyermekgondozás, önismeret, családtervezés. A projekt tervezésénél figyelembe vettük a speciális helyzetben lévő klienseket is, ezért foglalkozásokat szerveztünk a gyermeküket egyedül nevelőknek, a nagycsaládosoknak vagy a sajátos helyzetű (pl. SNI, tartósan beteg) gyermekeket nevelőknek.

Most már online is elérhető “Védőháló a családokért” című tájékoztató kiadvány, amelynek célja, hogy segítse a projekt eredményeinek bemutatást. Éppen ezért ajánljuk partnereinek, fogadó szervezeteknek és természetesen nem utolsó sorban önkénteseinek.

Kézikönyv - Védőháló a családokért Mezőkovácsházán

Módosítás: ( 2019. május 17. péntek, 11:26 )
 

Nem fontosra, a legfontosabbra szövetkezett a kormányhivatal a Magyar Vöröskereszttel

E-mail Nyomtatás PDF

A legfontosabb, az emberi élet védelme érdekében fogott kezet, s parafálta együttműködését a Békés Megyei Kormányhivatal a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezetével. Tették mindezt – stílszerűen – a természeti katasztrófák elleni védekezés világnapján, hiszen az ENSZ 1987 évi határozata alapján minden esztendő októberének második szerdája bolygónk sérülékenységére, az érte viselt felelősségre figyelmezteti az emberiséget.

Az együttműködési megállapodás aláírását megelőzően a Békés Megyei Kormányhivatal mintegy hatvan dolgozója nyújtotta karját a vérellátó szolgálat munkatársainak, nem sokkal dél előtt pedig a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai adták vérüket önzetlenül, embertársaikért.

- A kormányhivatal társadalomszervező, közösségépítő feladatkörében eljárva nyújt kezet a karitatív, humanitárius, civil szervezeteknek. Példamutató az áldozatvállalás, kötelezettségvállalás, amit a Magyar Vöröskereszt önzetlenül tesz leginkább rászoruló embertársainkért. Számomra a cselekvőképességük, a mozgósíthatóságuk, illetve a gyors reagáló képességük a leginkább csodálatra méltó – hangsúlyozta a Békés Megyei Védelmi bizottság elnöki tisztségét is ellátó Takács Árpád.

A Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott a katasztrófák elleni védekezés világnapja apropóján köszönetet mondott az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati tűzoltóságok, a járási mentőcsoportok, illetve a katasztrófavédelem munkatársainak is az elvégzett munkájukért.

„Vöröskereszt, mit is jelent?/ A haldoklónak égi jelet,/ a hontalannak alvóhelyet./ Az éhezőnek egy kenyeret,/ mindenkinek új életet./ Árvíz során homokzsákot,/ tűzvész során oltott lángot./ Szeretet annak, ki sosem látott,/ ölelést annak, ki csak arra vágyott./ Játékot a kisgyereknek,/ önbizalmat, ha kinevetnek./ Nyugalmat az elveszettnek,/ a boldogsághoz elvezethet./ Ezt és még rengeteget,/ ezt jelenti a Vöröskereszt.” – idézte Csipai Balázs költő sorait köszöntőjében dr. Párducz László.

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete elnöke kifejtette, hogy a siker, a kulcs mindenekelőtt a párbeszéd, a konzultáció. Az együttműködési megállapodás a kormányhivatal és Vöröskereszt között arról szól, hogy a két szervezet segíti egymás munkáját nem csak az egészségvédelemben, hanem mindenhol, ahol van közös dolguk. Ilyen terület az ifjúságvédelem, a katasztrófavédelem és a krízishelyzetek kezelése. Az élet és egészségvédelem mellett nagyon jelentős az egészségtudatosság növelése, a betegségek megelőzés.

- A közös fellépéssel erősödik Békés megye egészségvédelme, hiszen Nyírő József szavaival: „Az élet nem tréfa. Azzal keményen szembe kell nézni. Az nehéz valóság, és könyörtelen.” – S amit Nyírő mondott: „Amíg nem én halok meg, addig nem érdekes és nem fontos a halál.” – Kérem, érezzék át, mi itt és most ezt a „nem fontosat” szeretnénk az eszméink és tetteink fontosságával és jelentőségével kifejezni és tenni – nyomatékosította beszédében dr. Párducz László elnök.

Az együttműködési megállapodást Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete igazgatója, dr. Párducz László, a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete elnöke és Takács Árpád kormánymegbízott látta el kézjegyével.

ForrásBékés Megyei Kormányhivatal

Módosítás: ( 2018. október 11. csütörtök, 14:59 )
 

Elismerésben részesült Dombegyházi Alapszervezetünk

E-mail Nyomtatás PDF

Dombegyház Önkormányzata elismerő oklevelet és "Dombegyházért" Emlékérmet adományozott helyi alapszervezetünknek több évtizedes önkéntes, kimagasló példaértékű munkájáért. Az ünnepség alkalmából meghívást kapott 10 jól dolgozó önkéntes és területi munkatársunk Merényiné Szentmiklósi Etelka is. A Békés Megyei Szervezet nevében gratulálunk a kitüntetésért!

Módosítás: ( 2017. szeptember 12. kedd, 10:55 )
 

Sajtóközlemény

E-mail Nyomtatás PDF

Magyar Vöröskereszt, a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A Magyar Vöröskereszt 190 országot felölelő nemzetközi humanitárius közösség tagjaként végzi munkáját alapelvei – emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség – szellemében. Munkáját meghatározza a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. évi négy Genfi Egyezmény, valamint ezek 1977. évi I. és II. és 2005. évi III. kiegészítő jegyzőkönyvei, amely egyezményeknek a Magyarország részes állama.

A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága 1882. évben ismerte el. 1921-től tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének.

A nemzetközi Vöröskereszt Mozgalom részeként a Magyar Vöröskereszt rendszeresen részesül külföldi adományokból, amelyek segítségével hazai rászoruló embereken segít. 2016-ban a Nemzetközi Vöröskereszt forrásaiból megvalósuló művelet során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 200 háztartás segítése (tetőt ért károk helyreállítása) történt meg.

Szervezetünk éves beszámolóiban eddig is közzé tette a külföldről kapott támogatásokat. Ahogy az alábbi grafikonból is kitűnik a Magyar Vöröskereszt adományainak 10,55 %-a származott külföldi támogatásból 2016-ban, összességében pedig 1,94 % a külföldi pénzbeli támogatások arányának az összes támogatáshoz képest.

Forrás: Magyar Vöröskereszt szakmai beszámolója 2016.

A Magyar Vöröskereszt a 2017. évi LXXVI a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a mai naptól a honlapján, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti sajtótermékekben és egyéb kiadványokban alábbi logó feltüntetésével kíván eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

Módosítás: ( 2017. június 26. hétfő, 20:38 )
 

Vöröskereszt a közösségfejlesztésért

E-mail Nyomtatás PDF

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete májusban új programot indított a Mezőkovácsházi kistérségben, melynek célja, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek kiaknázni a lehetőségeket, és képesek a hosszú távú, fenntartható működésre. Workshopokat, szakmai programokat szervezünk, melyek színtérként kívánnak szolgálni az egészségügyi, szociális, egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó szakembereknek a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.

A projektben a Mezőkovácsházi térségben élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év feletti hátrányos helyzetű személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.

A projekt az EFOP 1.3.5-2016-00480 kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Szolgáltatásaink.

 


1. oldal / 22

IT-Nav Hungary - Webmail
http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak