KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAMÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Kedvezményezett neve: Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

Projekt címe: Védőháló a családokért Mezőkovácsházán

A szerződött támogatás összege:

39 992 971 Ft

Támogatás mértéke %-ban: 100 %

Projekt befejezésének dátuma: 2019.03.01.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.2.1-15-2016-00176

A projektről

A program célja a családosok, családot tervezők csoportfoglalkozásokkal és tanácsadásokkal történő
megsegítése. A foglalkozások a következő témakörökben valósulnak meg: kommunikáció, családi
életre nevelés, gyermekgondozás, önismeret, családtervezés. Gondoltunk a valamilyen szempontból
speciális helyzetben lévőkre, ezért foglalkozásokat tartunk a gyermeküket egyedül nevelőknek, a
nagycsaládosoknak vagy a sajátos helyzetű (pl. SNI, tartósan beteg) gyermekeket nevelőknek. Az
interaktív foglalkozások során tapasztalatcserére is ösztönzük a résztvevőket. A foglalkozásokon
résztvevő különböző generációhoz tartozó emberek új tapasztalatokkal, benyomásokkal
gazdagodhatnak a más korosztályhoz tartozók irányából. Ezáltal nyitottabbá, elfogadóbbá,
toleránsabbá válnak az emberek más generációk felé. A résztvevők jobban megértik mások
motivációit, világnézetét, gondolkodásmódját a programok hatására. Célcsoport: családalapítás előtt
álló fiatalok, gyermekes szülők, sajátos helyzetben lévő családok.