KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAMÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

Vöröskereszt a közösségfejlesztésért

A Támogatás Összege:

25 000 000 Ft

Támogatás mértéke %-ban: 100 %

Projekt befejezésének dátuma: 2020.05.01.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.3.5-16-2016-00480

A projektről

A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete 2017 májusában új programot indított a
Mezőkovácsházi kistérségben, melynek célja, hogy a helyi szakmai szervezetek támogatásával olyan
kisközösségek létrejöttét és működését segítse, melyek a helyi szükségletekre épülve képesek
kiaknázni a lehetőségeket, és képesek a hosszú távú, fenntartható működésre. Workshopokat,
szakmai programokat szervezünk, melyek színtérként kívánnak szolgálni az egészségügyi, szociális,
egyházi, oktatási, foglalkoztatási, kulturális, sport és bűnmegelőzési területen dolgozó
szakembereknek a közös gondolkodásra, megoldási javaslatok, modellértékű programok
kidolgozásra, jó gyakorlatok megismerésére, adoptálására.
A projektben a Mezőkovácsházi térségben élőknek, elsősorban a 14-35 év közötti, valamint a 60 év
feletti hátrányos helyzetű személyek számára szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani, melyek
kiegészítik a helyi szociális és kulturális alapellátás feladatait, fejlesztik a célcsoporttagok
problémamegoldó és konfliktuskezelési készségét, képességét; segítik a társadalmi felzárkózásukat és
növeli a karitatív tevékenységek irányába történő aktivitásukat.