A gyerekek többsége nagy izgalommal várta és készült az idei, 2012-es táborra, mely június 25-29-ig került megrendezésre.

Délelőttönként elméleti foglalkozásokon okosodtak a nebulók, amit délután a gyakorlati foglalkozás követett.

Baleset-megelőzési modulban közlekedési szabályokat tanultak, szabálytudatosság kialakításával, megbeszélésével, értelmezésével foglalkoztak. Megismerkedtek a közlekedési táblák alakjával, színeivel, jelentésével; közlekedési lámpákkal, rendőri karjelzésekkel, kanyarodási- és jobb kéz szabállyal. Rövid filmeket néztek. Témájuk: közlekedési szabálytalanságok, ittas vezetés, falusi kerékpár felszerelése; a droghasználat és közlekedés. Néhány film elrettentőnek tűnt (szembesültek a baleseti halállal), de minél fiatalabb korban találkozni kell azzal a ténnyel, ha a szabályokat megszegem, baleset érhet és akár meg is halhatok. A délutáni ügyességi pálya elemeinek leküzdésében mutathatták meg az egyensúly érzéküket, bátorságukat, kerékpáros tudásukat. Játékos ügyeskedésen belül versenyeztek, hogy ki tud a leglassabban, helyben legtovább, illetve adott körön belül maradva kerékpározni. A forgalomban is bizonyíthatták a tanult KRESZ szabályok alkalmazását. Fegyelmezetten, balesetmentesen közlekedtünk csoportosan az iskola épülete és a Vöröskeresztes székház között.

Elsősegély-nyújtási modulban az előzőekhez hasonlóan mind elméleti, mind gyakorlati szinten okítottuk a csimotákat. Alapvető elsősegély-nyújtási ismereteket készségszinten elsajátíthatták a gyerekek: elsősegélydoboz fontossága a háztartásban, helyes mentőhívás, betegvizsgálat, BLS, eszméletlen beteg ellátása. Megismerkedhettek az égési elsősegélynyújtással, vérzések ellátásával, fektetési típusokkal. Tudatosítani próbáltuk az első percek megismételhetetlenségét és meghatározóságát az elsősegélyben részesített további életének minősége szempontjából.

Egészséges életmód modulban a gyerekek az egészséges táplálkozás gyakorlati kivitelezésével ismerkedhettek. A konyhában együtt készítettük el a táborozók tízóraiját, uzsonnáját, gondoskodtunk a folyadékpótlásról. Tevékenység közben szembesülhettek a háztartási balesetekkel, szituációs gyakorlatokkal, mélyítettük a másik két modulban megszerzett ismereteket. A hét során a gyerekek vigyáztak egymásra és magukra, baleset (elvágta a kezét) csak felnőttel történt.

Fontos tanulság, amely a hét folyamán többször fókuszba került, hogy a gyerekek őszintén és önzetlenül mindenkin, minden szituációban segítenének. Tudatosítani kell bennük, hogy minden elsősegély-nyújtási szituációban az elsősegélynyújtó biztonsága elsődleges.

Sikerült megtalálni a megfelelő arányt a játék és tudomány között. Érdekes, tanulságos, játékos hetet tölthettünk együtt a gyerekekkel. A témavezetők és segítők egyre jobban tudtunk együtt dolgozni (élvezzük a kortárssegítőink alapos témaismeretét, Vöröskeresztes ifjúsági képzésen részt vettek tudását).

A Vöröskereszt eszmeiségéről, jelképeiről és a segítés fontosságáról színes, kisfilmekkel illusztrált interaktív előadást hallottak a táborozók a területvezetőtől. Pozitívumként had jegyezzük meg, hogy a táborban a gyerekek figyeltek arra, hogy az ételt ne pocsékolják, kérésünkre az általuk nem szeretett ételt nem kérték, vagy felajánlották társaiknak.

A gyerekek és segítők egyaránt élvezték a Vöröskeresztes játékgyűjteményből választott játékokat. A csapatok egymásra hangolódását annyira segítette, hogy az első nap végén a bizalom játék is sikerült.

A gyerekek jól érezték magukat a táborban, a szülők elégedettek voltak a szervezéssel a kérdőívek tanulsága szerint. A tábornak híre ment a városban, érdeklődés a következő turnusra már az idei nyáron is lenne.

A következő évben ismét szeretnénk megrendezni a tábort. Ha lehetőségeink engedik, két turnust tervezünk: haladó és kezdő szinten. Az év folyamán figyeljük a pályázati lehetőségeket Vöröskereszten belül és civil szervezeteknek meghirdetett egyéb lehetőségeken is.

A tábor megvalósításában segítségünkre voltak az önkéntes kortárssegítőink: Gurzó Katalin, Karsai Tamás; Szendrei Szilárd, Szendrei Péter. A médiafelelős és rendszergazda Molnár László. A Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársai: Dénesné Kereső Irén és Fodor Attiláné. A Sarkad Város Egészségéért Közalapítvány; a Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért és Művészetéért Közalapítvány, akiknek segítségével az étkeztetéshez szükséges eszközeinket bővíthettük a fenntarthatóságot szem előtt tartva.

Akiknek felajánlásával színesebb, értékesebb lehetett táborunk: Szendrei Imre; Szabó Sándor és Panni néni; Ruzsa Tibor és Nagy Mária; Fodor Attiláné; Bogyó Mihály; Vezér Ferenc.

Köszönjük, hogy a Vöröskereszt Sarkadi Székháza otthont adott táborunknak; a Közétkeztetési Intézmény dolgozói ismét finom ételekkel kényeztették gyermekeinket; a helyi 601 sz. Reál üzlet dolgozója Varjú Icu segítette a tábor mindennapi bevásárlását. Ismét a METABROLLnak köszönhetjük a szállítást.

Bízunk abban, hogy egy év múlva hasonlóan színes programot, ilyen széles támogatottsággal tudunk megszervezni Sarkad Városában. Tisztelettel a tábor szervezői: Szendreiné Sós Erzsébet,Gurzóné Molnár Katalin és Boros Erika.