A Magyar Vöröskereszt Alapszabály Módosító Bizottsága március 9-i és március 27-ei ülésén részben már elkészítette javaslatait.  Az első négy fejezetre – a beérkezett javaslatok alapján – már elkészült a tervezet,  amely letölthető. A módosítási javaslatokat a Bizottság először az Országos Vezetőség elé terjeszti, míg az Alapszabály végleges módosítását a Közgyűlés hagyja jóvá.

Az amb@voroskereszt.hu e-mail címre továbbra is várjuk a Magyar Vöröskereszt Alapszabályának módosításával kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat, (szövegszerű) javaslatokat.