Szomorúan és hitetlenkedve fogadtuk a hírt, hogy Gyékiss Emil, a Magyar Vöröskereszt főtitkárhelyettese, későbbi megbízott főigazgatója, 2012. január 6-án eltávozott közülünk. 72 évet élt.

Tisztelt és szeretett kollégánk volt, Főtitkárhelyettesként, megbízott Főigazgatóként 27 évet dolgozott a Magyar Vöröskeresztért. Mindig a szervezet érdekében, és mindig azokért, akik segítségért fordulnak hozzánk.

Tisztánlátásával, közvetlenségével, pontos és következetes érveléseivel, nyugodt, türelmes modorával számtalan esetben segített a szervezet feladatainak megoldásában, magas fokú szakmai tudással szolgálta azt. A Vöröskereszt az életévé vált. Őszinte és nyíltszívű ember volt, környezetében munkatársaival, beosztottaival éppen úgy, mint a vöröskereszt eszméjének, szervezetének képviseletében.

Tiszteltük tudását, szerettük emberségét és élveztük jó humorát. Személyisége példa marad mindannyiunk számára. Akik ismertük jobbakká, nemesebbekké és gazdagabbakká váltunk általa. Hiányozni fog!

A Magyar Vöröskereszt Gyékiss Emilt saját halottjának tekinti, búcsúztatásáról végakaratának és hozzátartozóinak kívánsága szerint intézkedik.