Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatója szerint egyre hidegebb levegő áramlik térségünk fölé, pénteken már keleten is egyre többfelé lehet havazásra számítani. Szombaton a várható havazás mellett, az erős, időnként viharos szél miatt hófúvás is valószínű. A legfrissebb előrejelzés alapján a keleti megyékben várható a legnagyobb hó mennyiség, akár 20 cm-t meghaladó hó is hullhat, vasárnap a hőmérséklet minimum értéke -10 és -15 °C fok közötti lehet.

A szélsőséges téli időjárásból adódóan az állampolgárok fokozott veszélyeztetettségnek vannak kitéve. A gépjárművel történő közlekedés során, útba indulás előtt szükséges tájékozódni az útviszonyokról a rádió és TV híradásaiból, internetes portálokon; illetve Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügyeleti szolgálatánál. Amennyiben mindenképpen szükséges autóba ülni, úgy csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotára. Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kis mennyiségű érdesítő anyag (homok, sóder, fűrészpor stb.).

A közúton történő közlekedés során óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott területek, valamint tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat és ne kockáztasson az előzésnél. A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt követő járművet is. Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az előzéssel, nem tudja milyen az út állapota a munkagép előtt. Ha szembe találkozik munkagéppel csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén a nagyobb só szemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű méretén túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást. Ha elakadás- veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), mert a balesetveszély lényegesen megnő. Itt a fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi. Kerülje az elakadást.

Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható. Az elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó. Elakadás esetén az elakadt gépkocsi lehetőleg ne hagyja egyedül az úton, vagy ha ott marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg feltűnően látható helyen. Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol és fontos, hogy útközben időben gondoskodjon üzemanyagról.

Szinte nem múlik el tél, úgy hogy ne értesüljünk olyan tragédiáról, amely a kellően még nem megvastagodott álló-és folyóvizek jégtakarójának beszakadása okozott. Mivel a mentésbe
bevonható tűzoltó erők és eszközök helyszínre történő kiérkezése amely a távolság miatt sokszor 15-20 percet is igénybe vehet. Ezért téli sportolás közben, korcsolyázás, csúszkálás
és jégen tartózkodás helyének kiválasztásához befagyott állóvíz esetén ügyeljen arra, hogy a part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik, valamint beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, (ugyanez vonatkozik állóvizeknél mellékfolyók torkolatára is). A meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig
hoznak létre jégmentes helyeket, hanem elvékonyítják a jeget, ami nem látható, valamint a sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint hómentes helyeken.

Befagyott folyóvizek esetén különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a „sodorvonal”-
ban találhatóak, továbbá folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni. Sebes folyású, vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb. Mindkét esetben fontos tanács, hogy olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll. Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét, több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot, továbbá jégen történő haladáskor síbottal, vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárdságát.

A lakókörnyezetben végzett tevékenység során fokozottan figyeljünk a megnövekedett csúszásveszélyre, valamint ha rövid időn át tartózkodunk a szabadban, akkor is öltözzünk fel megfelelően a betegségek megelőzése érdekében. Emellett a híradásokban kísérje figyelemmel a lakókörnyezetében várható időjárási körülményeket, illetve készüljön fel arra, hogy a közművek esetleges sérülése esetén, annak helyreállításáig raktározzon otthon tartós élelmiszert és ivóvizet. Amennyiben több napon keresztül tömeges mértékben jelentkezik közművek sérülése, úgy a település önkormányzata, valamint a károk elhárításában részt vevő szervek, szervezetek intézkednek a lakosságvédelmi feladatok megtételére.

Saját testi épségünkön túl fontos, hogy figyeljünk a környezetünkben élőkre. Különösen nagy veszélyben vannak ilyenkor az utcán élő hajléktalan emberek és a saját, sok esetben fűtetlen lakásukban élő, nehezen mozgó, többnyire idős emberek. Árulkodó jel lehet a nem füstölő kémény, ha a szomszédot nem látjuk tüzelőt bevinni vagy a spórolós idős embernél folyamatosan ég a villany és jó ideje nem láttuk kimozdulni a lakásból. Mindenképpen segítségre van szükség, ha fekvő, mozdulatlan vagy reszkető, esetleg ittas hajléktalan emberrel találkozunk.

A szociális- és a hajléktalan-ellátórendszer szakemberei, falu- és tanyagondnokok, polgárőrök, rendőrök, a katasztrófavédelem és a települési önkormányzatok munkatársai a téli időszakban még jobban figyelnek a segítségre szoruló emberekre a kihűlés veszélye miatt, de mivel sokszor a lakosság az, amely közvetlenül és hamarabb találkozik ilyen esetekkel, kérjük, hogy most még jobban forduljunk oda a környezetünkben élő, segítségre szoruló emberekhez.

Ha olyan emberről tudunk, akit bármilyen okból kihűlés fenyeget, kérjünk segítséget az ingyenesen hívható telefonszámokon (104, 105, 107-es vagy a 112) vagy az alább felsorolt, a hajléktalanellátó szervezetek által működtetett regionális diszpécserszolgálat 06/76-485-582 telefonszámán, ahol folyamatos, 24 órás szolgálat van.

Forrás: http://bekes.katasztrofavedelem.hu/