A Magyar Vöröskereszt pályázati kiírása méhnyakrák megelőző védőoltás program támogatására

A Magyar Vöröskereszt célja, hogy tevékenységével elősegítse a társadalom egészségvédelmét szolgáló kezdeményezéseket, az egészséges szemléletmód kialakítását. Célja továbbá, hogy felhívja a figyelmet az egyén felelősségére a méhnyakrák megelőzésében, tájékoztatást nyújtson annak lehetőségeiről, és elérhetővé tegye a vakcinációt olyanok számára is, akiknek erre nem lenne lehetősége.

A pályázat tartalma:

A Pályázatra jogosult (megyei jogú városok) önkormányzatok összesen 750 adag méhnyakrák elleni védőoltásra nyújthatnak be pályázatot szociálisan rászoruló leányok számára. Ez az oltási sor 3 részből áll. Az első oltás beadását követően 1, illetve 6 hónap múlva emlékeztető oltásokat kell adni. Az oltástól várható védelem csak mindhárom oltóanyag beadása után épül ki. A Vöröskereszt biztosítja az oltóanyag szakszerű eljuttatását a nyertes önkormányzat által megjelölt intézmény(ek) orvosaihoz, akik az oltásokat beadják a leányoknak.

A pályázók köre: megyei jogú városok önkormányzatai

A pályázat megvalósulása: 2011.12.01.-2012.11.30.

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat a mellékelt adatlapon, a Magyar Vöröskeresztnek kell benyújtani postai és elektronikus úton is „Tegyünk együtt a méhnyakrák ellen” címmel.

Cím: Magyar Vöröskereszt, 1051 Budapest, Arany János út 31.
Email: gyorgyi.polacsek@voroskereszt.hu

A pályázatok beadása folyamatos, a végső beadási határidő: 2011. 11. 18.

Pályázati feltételek

•    a pályázó – nyertes pályázat esetén – vállalja, hogy a Magyar Vöröskereszt önkéntesei számára a város általános iskoláiban, legalább a 8. évfolyamban egy-egy osztályfőnöki óra keretében lehetőséget biztosít a szervezet céljainak és működésének megismertetésére.
•    pályázó vállalja, hogy – nyertes pályázat esetén – legalább egy korosztály kislányaira kiterjedő méhnyakrák megelőző védőoltási programot indít 2012. március 31-ig. A programban a szülői önrész mértéke nem haladhatja meg a teljes oltási sor költségének 33%-át.

Támogatás mértéke és formája: 

Az önkormányzat által védeni kívánt korosztályba tartozó, hátrányos helyzetű kislányok oltására lehet pályázni.
Egy pályázó által elnyerhető védőoltások mennyisége nem haladhatja meg a programban résztvevő összes leány oltásához szükséges védőoltások 20%-át.

Bíráló Bizottság:
A Vöröskereszt független és szakértő képviselői. A pályázat nyerteseit a szakértők egységes elbírálási szempontok alapján választják ki.

Várható eredményhirdetés: 2011. november 25., 14 óra

Az elnyert vakcinák átadásának feltétele, hogy pályázó rendelkezzen a programban résztvevő összes érintett leány szülőjének/gondviselőjének beleegyező nyilatkozatával, valamint a vakcinát beadó oltóorvos(ok) együttműködési nyilatkozatával (ez utóbbit már a pályázathoz csatolni kell).
A szociálisan rászoruló kislányok számára elnyert vakcinák kiszállítása az önkormányzatokkal előre egyeztetett időpontban, az általuk finanszírozott oltásokkal összehangoltan történik, így az oltások beadási ideje (0., 1. és 6. hónapban) a teljes oltási program ideje alatt könnyen követhető.

Értékelés, beszámoló:

Beszámoló adatlapon az oltóorvosnak igazolnia kell, hogy az oltást mindhárom alkalommal beadta, illetve a szülő/gondviselő aláírásával tanúsítja, hogy gyermeke/gondviseltje az oltást megkapta. A kitöltött adatlapok hitelesített másolatát a harmadik oltást követő egy hónapon belül kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt részére. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, illetve, hogy az általa meghatározott számú nyertest hirdessen.

A felhívás és mellékletei (pályázati dokumentumok) letölthetőek a www.voroskereszt.hu, www.mivk.hu honlapokról.