ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete (továbbiakban: Vöröskereszt) az önkéntes munka koordinációban, adatfelvételében, kutatásaiban részt vevő, valamint hírlevelére feliratkozott természetes- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint a Vöröskereszt megrendelői (továbbiakban: Igénybevevő) által a Vöröskereszt (székhelye: H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.) továbbiakban: Adatkezelő – részére megadott adatok nyilvántartására és kezelésére vonatkozik.

Az Igénybevevő személyes adatainak megadása nem kötelező, ugyanakkor a Vöröskereszt szolgáltatásainak igénybevételének feltétele lehet. Amennyiben ezen adatokat Igénybevevő önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja, úgy elfogadja a jelen Nyilatkozatban foglaltakat és egyúttal kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelő által történő tárolásához, elemzéséhez, továbbá marketing célú felhasználásához.

A regisztráció, illetve a Vöröskereszt szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

Az Adatkezelő az Igénybevevő személyes adatait bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. Adatkezelő a közreműködő igénybevételével történő kötelezettségei teljesítésén túl, az Igénybevevő előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem adja át az általa kezelt személyes adatokat.

Az Igénybevevők által megadott adatok kezelésekor Adatkezelő mindenkor tiszteletben tartja az Igénybevevő információs önrendelkezési jogát. Adatkezelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi rendelkezései az irányadóak.

Igénybevevő bármikor kérheti Adatkezelőt, hogy adjon tájékoztatást az általa kezelt és felhasznált – Igénybevevőre vonatkozó – adatokról. Az Adatkezelő a tájékoztatást haladéktalanul, de a kézhezvételt követően legkésőbb harminc napon belül megküldi Igénybevevő részére.

A megadott személyes adatok módosítását Igénybevevő bármikor elvégezheti írásban az Adatkezelő részére eljuttatva. Ezt meghaladóan Igénybevevő bármikor kérheti a róla nyilvántartott személyes adatok helyesbítését vagy törlését. Igénybevevő bármikor jogosult a személyes adatainak rögzítéséhez, illetve felhasználásához adott hozzájárulását visszavonni. Az email útján kiküldött hírlevelek vonatkozásában az email cím felhasználását Igénybevevő külön is visszavonhatja. Igénybevevő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy bizonyos személyes adatok – így különösen a név és az email cím – törlése a regisztrációjának törlését vonhatja maga után.

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataihoz jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá, ugyanakkor kizárja felelősségét az esetlegesen bekövetkező adatvesztés vagy adatlopás vonatkozásában.

Adatkezelő bármikor, előzetes bejelentés nélkül jogosult a jelen Nyilatkozatot egyoldalúan módosítani, egyúttal azonban folyamatosan biztosítja, hogy a Nyilatkozat aktuális változata a Vöröskereszt honlapján elérhető legyen.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat 2011. július 1. napjától visszavonásig érvényes.

 

Adatkezelő:

Név: Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete

Székhely: H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.

Webcím: bekesmegye.voroskereszt.hu

Bejegyzésének száma: 7.Pk.61.118/1993/116.

Bejegyzés sorszáma: 5525.

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság

Adószám: 19053161-2-04