A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete nevében kérjük mindazok támogatását, akik adójuk 1%-ának felajánlásával szeretnénk segíteni karitatív tevékenységeinket. 

A 2013-as év főbb szakmai tevékenységeit alapvetően tíz kategóriába sorolhatjuk: szociális tevékenység, egészségnevelés, véradásszervezés, elsősegélynyújtás, menekültügy, katasztrófa-segélyezés és mentés, propaganda, vállalkozás, nemzetközi kapcsolatok, ifjúsági vöröskereszt.

Ezen kategóriák közül is kiemelkedik a véradásszervezés; a megyei Vöröskereszt három vérellátó állomás illetékességi területéhez tartozik, a lakosság véradási hajlandósága jóval meghaladja az országos átlagot. Az elsősegélynyújtás a vezetői engedélyhez szükséges tanfolyamokon és vizsgákon túlmenően iskolai és munkahelyi programok megvalósítását is jelenti. A szervezet szociális tevékenysége kapcsán alapvetően nehéz helyzetbe került, főként idős egyedül élőknek, munkanélkülieknek, hajléktalanoknak, nagycsaládosoknak, gyereküket egyedül nevelőknek próbál segíteni. A megyei Ifjúsági Vöröskereszt alapvetően véradásszervezésben, szociális tevékenységben, ünnepi események megszervezésében nyújt segítséget.

Békés megyében 8 bázisiskola működik, négy kistérségben. A katasztrófa-segélyezés és mentéskiemelt fontosságú, főként a tavalyi évben, amikor a hatalmas árvízzel  kellett szembe néznie az országnak. A megyei szervezet árvízi gyorsbeavatkozó és mentő egységeinek munkája elengedhetetlen az ilyen helyzetek kezelésében. Az egészségnevelési programok, a szűrővizsgálatokkal együtt a prevenció fontosságára hívják fel a figyelmet, ami főként a fiatalok körében kiemelten fontos. A nemzetközi kapcsolatok építése és fenntartása egy nemzetközi segélyszervezet esetén elengedhetetlen, hiszen a működésének egyik feltétele a külföldi partnerekkel történő hosszú távú szakmai együttműködés. Holland partnereinkkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk, segítségük elengedhetetlen a megyei szervezet számára.

Ahhoz, hogy munkánkat a társadalmi szükségleteknek és elvárásoknak megfelelően végezhessük kiváló szervezettségre, gyors reakcióképességre, képzett és elhivatott személyekre, valamint elegendő erőforrásokra van szükségünk.

Az elmúlt években tapasztalt gazdasági visszaesés sajnos a Vöröskereszt megyei szervezetét is érintette, csökkent az adományozók száma, és a felajánlott támogatások összege is, ami mellett egyéb bevételi forrásaink is csökkentek, így működésünk eddig nem látott nehézségekbe ütközött.

Az adó 1 százalékának felajánlása segítséget nyújthat szervezetünk számára, hogy a jövőben is hasonló vagy még jobb színvonalon végezhessük munkánkat, és segíthessük több ezer embernek a megyében.

19053161-2-04

Tisztelettel: Tóth Zoltánné, megyei igazgató